Rozpocznij Wzrost: Obszerny cykl szkoleń online dotyczący rozwoju osobistego i wzmocnienia.

Smart Schools

Warunki korzystania i usługi

Oferujemy bezpłatny dostęp do naszych stron internetowych w celu rozpowszechniania informacji o naszych produktach i usługach. Niniejsze Warunki korzystania określają wytyczne dla bezpiecznego środowiska. Użytkownicy zgadzają się przestrzegać tych warunków po uzyskaniu dostępu lub korzystaniu z naszych stron internetowych.

Zgoda na te Warunki

Niniejsze warunki stanowią umowę prawną między Tobą a Organizacją w zakresie korzystania z Witryny oraz wszelkich Pobierań i będą obowiązywać prawnie we wszystkich okolicznościach. Stając się Subskrybentem, korzystając z Witryny lub dokonując jakiegokolwiek Pobierania lub mając jakiekolwiek kontakty z Organizacją lub korzystając z jakiejkolwiek Usługi świadczonej przez Organizację, zgadzasz się je w pełni zaakceptować, a w przypadku odpowiednio zastosowania - Warunki korzystania z Usług One-to-One, które będą uważane za włączone do niniejszych warunków w zakresie, w jakim są one stosowane. Płacąc opłatę abonamentową, uznajesz za akceptowane niniejsze warunki. Niniejsze warunki mogą być zmieniane przez Organizację według jej uznania w każdym czasie, a każdy Subskrybent ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że jest w pełni świadomy obowiązujących w każdym czasie warunków. Kontynuowanie korzystania z Witryny lub jakiekolwiek kontakty z Organizacją będą traktowane jako akceptacja wszelkich zmian warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancja

Możesz łączyć się ze stroną internetową pod warunkiem, że robisz to w sposób sprawiedliwy, zgodny z prawem i nie wprowadzający w błąd, jednak nasza firma zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez powiadomienia. Nasza firma nie może zagwarantować, że ta strona internetowa lub jej zawartość są wolne od wirusów lub wad technicznych jakiegokolwiek opisu i nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne wynikające z korzystania z tej strony internetowej.

Niedozwolone użytki

 • Unikaj umieszczania zniesławiających, obscenicznych lub obraźliwych materiałów;
 • Nie promuj przemocy, dyskryminacji ani nielegalnych działań;
 • Szanuj prawa autorskie i powstrzymuj się od praktyk wprowadzających w błąd;
 • Nie naruszaj obowiązków prawnych ani nie naruszaj prywatności innych;
 • Unikaj podawania się za inne osoby lub fałszywego przedstawiania tożsamości.
 • Pozostań w kontakcie z nami

  Firma posiada, chroni i egzekwuje prawa autorskie do własnych materiałów kreatywnych oraz szanuje własność intelektualną innych. Nasze strony internetowe zawierają materiały osób trzecich oraz linki do stron, portali i katalogów stron trzecich. W rezultacie materiały osób trzecich, nie będące własnością ani niekontrolowane przez Firmę, są zawarte na naszych stronach internetowych lub do nich linkowane, są przechowywane lub przesyłane przez lub za pośrednictwem stron internetowych firmy. Z najlepszą wiedzą Firmy te materiały nie naruszają praw autorskich innych. Po otrzymaniu właściwego zawiadomienia o domniemanym naruszeniu (następny akapit wyjaśnia, jak przekazać właściwe zawiadomienie), Firma odpowie szybko, usuwając lub wyłączając dostęp do materiałów uznanych za naruszające lub usuwając lub wyłączając dostęp do linków do takich materiałów. Polityką Firmy jest zakończenie relacji z osobami trzecimi, które powtarzająco naruszają prawa autorskie innych, jeśli takie osoby są Firmie znane jako powtarzający naruszeń w związku z korzystaniem przez nie z witryn internetowych Firmy, linków lub systemów i sieci przechowywania i komunikacji.

  Nawigacyjne linki internetowe

  Nie gwarantujemy bezpieczeństwa naszych stron internetowych ani komunikacji z nimi. Niedozwolone łączenie z naszymi stronami jest surowo zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Chociaż możemy zezwolić na pewne linki dla wygody użytkownika, nie popieramy połączonych witryn ani zawartości, które zawierają. Wyłączną odpowiedzialność za ryzyko wynikające z korzystania z tych witryn osób trzecich ponosi użytkownik.

  PŁATNE USŁUGI

  Firma zastrzega sobie prawo do pobierania opłat abonamentowych i/lub członkowskich w odniesieniu do dowolnej części, aspektu tej Strony po uprzednim uzasadnionym powiadomieniu. Takie opłaty mogą być również obciążane automatycznie w przypadku wyboru użytkownika, a Firma może nie informować użytkownika o opłatach za automatyczne odnawianie.

  Zasady zwrotów

  Możesz swobodnie anulować swoje członkostwo w Firmie w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny. Jednakże, jeśli anulujesz przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, nie zwrócimy żadnych już opłaconych opłat. Wyjątki od tej polityki mogą występować w określonych okolicznościach. Aby zakończyć swoje cykliczne członkostwo, dostosuj ustawienia płatności w swoim profilu konta Firmy. Po anulowaniu dostęp do wszystkich zapisanych produktów zostanie zakończony na koniec cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydujesz się ponownie dołączyć jako płatny członek, twój cykl rozliczeniowy zostanie ponownie ustawiony. Jeśli twoje członkostwo jest zarządzane przez osobę trzecią, anulowanie może wymagać przetworzenia przez nich.W celu uzyskania dalszej pomocy lub pytań dotyczących anulowań i zwrotów, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

  Zaprzestanie i zakończenie świadczenia usług

  Możemy natychmiast rozwiązać niniejszą umowę, jeśli:
 • Naruszasz te Warunki i nie naprawiasz naruszenia w ciągu 14 dni od naszego pisemnego żądania.
 • Nie jesteś w stanie spłacić długów, zaproponować ugody z wierzycielami, stanąć przed postępowaniem upadłościowym lub pojawią się podobne okoliczności.
 • Aktualizacje usług

  Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane tutaj, a kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na nowe warunki.